Borderline behandeling

Wat is borderline?

De term Borderline (of grens) is een verzamelnaam van een aantal psychiatrische ziektebeelden. Alleen een deskundige kan oordelen of iemand dit heeft en welke borderline behandeling er opgestart kan worden.  Wie met borderline leeft, heeft een persoonlijkheidsstoornis, of emotionele regulatiestoornis. Personen met BDS zijn vaak manipultaief, hebben geen positief zelfbeeld, en kunnen moeilijk relaties onderhouden. Men kan extreem reageren en kan leiden tot ernstige klachten.Een bordeline behandeling staat bekend als ‘onbehandelbaar’ door de chronische, emotionele instabiliteit. Toch is recent wetenschappelijk aangetoond dat een borderline behandeling zijn vruchten kan afwerpen. Men geneest of ziet een betekenisvolle verbetering.

Hoe behandelen?

Een arts kan met de juiste medicatie en dosering veel verlichting brengen bij de symptomen. Deze borderline behandeling pakt de oorzaak niet weg, maar kan het leven draaglijker maken. Ambulante hulpverlening zoals een psycholoog of psychiater kan de persoon inzicht geven en tips om uit de wirwar van gevoelens en uitzichteloosheid te komen. Wanneer de patiënt een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt, kan een opname in een klinische opname aangewezen zijn. Dan is de borderline behandeling intenser met praatgroepen, individuele sessies en therapieën. Daarnaast is de Linehan-training en de VERS-training ook zuiver gericht op een borderline behandeling.